Welcome to the Bujinkan Lexington Dojo -
Training in Bujinkan Budo Taijutsu as taught by
Dr. Masaaki Hatsumi, Soke